Radek Kaźmierczak

Rocznik ’82. Fotografia jest nie tylko moją pasją ale też sposobem na życie. Mieszkam w Sanoku, dlatego w swojej twórczości koncentruję się wokół podkarpackiej i bieszczadzkiej przyrody. Trudne warunki pogodowe wędrówki po zmroku by fotografować w odpowiednim świetle, to niektóre z tych elementów, które mocno wpływają na wymowę mojej twórczości. Jednym z najintensywniej eksploatowanych przeze mnie tematów jest ekosystem jaki wytworzyła wokół swojego koryta rzeka San. W swojej twórczości kieruje się ideą, że fotografia powinna mówić o czymś ważnym. Poruszać nasze sumienia i skłaniać do refleksji. Moimi obrazami daje głos tym których nie można usłyszeć. To mój osobisty hołd dla świata przyrody.

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

– 2020 – finalista „Wizje Natury”

– 2016 – I miejsce w  XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Leśne fotografie 2015”

– 2015 – II nagroda w konkursie pokazów cyfrowych „Wizje Natury 2015”

– 2015 – II miejsce w V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

„Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”

– 2015 – II miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przyroda w obiektywie”

– 2015 – I miejsce w  XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Leśne fotografie” 

– 2014 – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „Osobliwości przyrodniczo – krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”

– 2014 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „Osobliwości przyrodniczo – krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”

– 2014 – Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „PARKI NARODOWE”

– 2014 – III miejsce w VII edycji konkursu pokazów cyfrowych organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Stuka Natury”

– 2014-  dwa wyróżnienia w VII edycji konkursu pokazów cyfrowych organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Stuka Natury”

– 2013 – III miejsce w  XII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Leśne fotografie „

– 2012 – I miejsce w V Międzynarodowym  Konkursie Fotograficznym „Ulotne Chwile”

– 2012 – Wyróżnienie  w V Międzynarodowym  Konkursie Fotograficznym „Ulotne chwile”

– 2011 – Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Leśne Fotografie „

– 2011 – Wyróżnienie za udział w wystanie pokonkursowej na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” – „Tajemnice Polskiej Przyrody”.

 

Zajmuje się również fotografią ślubną, portretową, eventową i reklamową: www.radekkazmierczak.pl